Prysznic czy wanna?
10 maja 2020
Jak dopasować żyrandol do wnętrza?
22 lipca 2020

Czym jest Schufa?

Odkąd jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej Polacy chętnie zatrudniają się w Niemczech i starają się tam o uzyskanie kredytu na mieszkanie lub dom. Banki weryfikują wówczas swoich klientów w Schufa – odpowiedniku naszego KRD. Jak wygląda prowadzenie tego rejestru w praktyce?

Kredyt w Niemczech – formalności do spełnienia

Aby móc starać się o kredyt w Niemczech, podobnie jak w naszym kraju Polak musi spełniać podstawowe kryteria. Niemieckie banki weryfikują, czy dana osoba:

  • ukończyła osiemnaście lat, a więc jest pełnoletnia,
  • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia,
  • posiada stałe zameldowanie w Niemczech,
  • ma dobrą historię w niemieckim biurze informacji kredytowej, czyli właśnie Schufa,
  • posiada rachunek osobisty w jednym z niemieckich banków,
  • osiąga wynagrodzenie w wysokości przynajmniej 601 euro lub 800 euro w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Spełniając powyższe kryteria można z powodzeniem udać się do jednego z niemieckich banków i złożyć wniosek kredytowy. Naturalnie procedura dostępna jest również online, w przypadku niższych kwot. Jeżeli kwota kredytu jest dość wysoka, zwykle konieczne jest przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy lub innych dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia oraz długość umowy. Podobnie jak polskie banki, również te niemieckie upraszczają swoje procedury kredytowe przy niskich pożyczkach.

Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, a historia kredytowa w Schufa pozytywna, pozostaje tylko kwestia podpisania z bankiem umowy i przelania kwoty kredytu na rachunek bankowy kredytobiorcy.

Jak działa Schufa?

Sama w sobie Schufa nie tworzy historii kredytowej danej osoby. W rejestrze odnotowywane są jednak informacje przekazywane przez jej partnerów, ocenia również rejestry dłużników niemieckich sądów rejonowych. Partnerzy Schufa to przede wszystkim banki i niektóre firmy pożyczkowe, ale także towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy zajmujące się sprzedażą, sklepy różnego rodzaju, firmy zajmujące się leasingiem, firmy windykacyjne. Kiedy bank otrzymuje wniosek kredytowy, może uzyskać od Schufa informacje takie jak to, czy umowy są przestrzegane, płatności regulowane w terminie, ale również jaka jest całkowita wysokość zadłużenia danej osoby.

Osoby wnioskujące o kredyt w Niemczech poddawane są tak zwanemu scoringowi, którego dokonuje właśnie Schufa. Skala punktowa wynosi od 1 do 100 i wykazuje, jakie jest prawdopodobieństwo, że zobowiązanie będzie w przyszłości spłacane terminowo. Im wyższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo, że kredyt zostanie spłacony na czas. Klient nie jest oceniany indywidualnie, a w odniesieniu do osób o podobnym profilu oraz wieku.

Scoring prowadzony przez Schufa jest kwestią dość kontrowersyjną i istnieje możliwość odwołania się od punktacji. Zgodnie z orzeczeniem sądu można również odwołać się do niego o zaprzestanie nadawania punktacji przez tę instytucję. Trzeba jednak liczyć się z tym, że kredyt w Niemczech może zostać odmówiony, jeżeli bank nie otrzyma takiego wyniku punktowego. W szczególności dotyczy to kredytów w wyższych kwotach, ponieważ przed ich przyznaniem, banki dokonują bardzo szczegółowych analiz.

Czym jest klauzula Schufy?

Składając wniosek o udzielenie kredytu w Niemczech, czy podpisanie umowy telekomunikacyjnej lub ubezpieczeniowej zwykle podpisuje się klauzulę umożliwiającą przekazanie danych o zobowiązaniach do Schufa. Istnieje możliwość wykreślenia tej klauzuli, podobnie jak w Polsce. W takiej sytuacji trzeba się jednak liczyć z tym, że kredyt lub pożyczka mogą nie zostać przyznane. Można również nie otrzymać zakupu na raty, czy umowy telefonicznej.

Eksperci zalecają, aby co jakiś czas sprawdzać, jakie informacje o nas posiada Schufa i czy są one w pełni aktualne. Można to zrobić składając odpowiedni wniosek. Warto to robić systematycznie, chociażby po to, aby mieć pewność, że ktoś inny nie zaciągnął zobowiązania w naszym imieniu. Poza tym, kontroluje się wówczas wszystkie swoje kredyty, pożyczki oraz inne tego typu umowy.

Komentarze są wyłączone.