Jak zorganizować udane garden party?
Jak zorganizować udane garden party?
20 czerwca 2022
Dachy - jakie błędy unikać
Dachy – jakie błędy unikać?
20 lutego 2023

Zadośćuczynienie za mobbing — co warto wiedzieć?

Zadośćuczynienie za mobbing — co warto wiedzieć

Mobbing jest oceniany i negowany zarówno przez pracowników, jak i pracodawców, ale tylko niewielkie grono osób zmagających się z tym zjawiskiem decyduje się na dochodzenie swoich praw. Powszechnie towarzyszy im przekonanie, że nie można wygrać z pracodawcą, a uzyskanie odszkodowania to tylko marzenie.

Jak rozpoznać mobbing?

Mobbing to działania albo zachowania wymierzone w pracownika oraz pracowników, które objawiają się regularnym i uporczywym nękaniem albo zastraszaniem. Aby mieć do czynienia z przestępstwem, działania pracodawcy muszą przyczyniać się do obniżenia oceny przydatności zawodowej, dodatkowo wszystkie działania zmierzają do poniżenia albo ośmieszenia pracownika, odizolowanie go od grupy czy zespołu pracowników.

Można wyróżnić mobbing długotrwały, kiedy nie mamy do czynienia z jednorazowym zdarzeniem, ale działania mają charakter ciągły (trwają miesiącami, a nawet latami). Mobbing regularny dotyczy przypadków, kiedy sytuacje w miejscu pracy określane jako przestępstwo, zdarzają się kilka razy w miesiącu. Uporczywy mobbing to świadome działanie, które ma na celu uzyskanie wybranego efektu. Uciążliwy mobbing znacznie utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia kontynuowanie powierzonych obowiązków, ma ogromny wpływ na samoocenę oraz wydajność, co w efekcie przyczynia się do problemów psychicznych oraz fizycznych. Aby dokładnie rozpoznać, czy zachowanie pracodawcy można zakwalifikować jako mobbing, warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje adwokat Gniezno, Poznań, czy Toruń to miasta, w których bez problemu znajdziesz specjalistów, którzy poprowadzą Twojej sprawę.

Odszkodowanie za mobbing

Jeśli przed sądem uda się udowodnić, że pracodawca dopuścił się mobbingu, będzie on zobowiązany do zapłacenia odszkodowania. Jednak kwota jest ustalana indywidualnie, gdyż składa się na nią wiele czynników. Pomocą w ustalaniu kwoty odszkodowania będzie pracownik, który dokładnie zapozna się ze szczegółami spawy, dowodami oraz statusem firmy. Czasem można uzyskać 5 000 zł, innym razem 20 000 zł, a w niektórych sprawach sąd orzekał bardzo wysokie odszkodowania i mówimy nawet o 100 000 zł.

Mobbing jest karalny, jednak spięcia z szefem czy odmienne opinie nie wystarczą, żeby przygotować akt oskarżenia. Trzeba mieć przede wszystkim dowody, bardzo przydatni są także świadkowie.

Komentarze są wyłączone.